Plochý sústruh CNC

  • Flat Bed CNC Lathe

    Plochý sústruh CNC

    Tento obrábací stroj je CNC riadiaci horizontálny sústruh ovládaný dvoma súradnicami (Z) a (X). Môže automaticky dokončiť rezanie vnútorného a vonkajšieho valcového povrchu, kužeľového povrchu, povrchu kruhového oblúka, čelnej plochy, drážkovania, skosenia a iných procesov pre všetky druhy častí hriadeľa a kotúča a môže otáčať metrický rovný závit, koncový závit a palec rovno závit a kužeľový závit a ďalšie rôzne sústruženie. Na opakované spracovanie obrobku je možné použiť CNC systém FANUC, Siemens, GDSU a ďalších známych spoločností doma i v zahraničí. Vhodnosť na výrobu mnohých odrôd, malých a stredných dávkových produktov, najmä pri komplexných, vysoko presných dieloch, môže vykazovať nadradenosť.